אתר זה הוקם במטרה לקדם את ההורות השווה והאחריות ההורית המשותפת במדינת ישראל בפני רשויות המשפט ובתי המחוקקים. כיום חווים הורים, נשים כגברים מגבלות חוקתיות ודתיות בנושאים שקשורים להורות הומו לסבית, אפליה לטובת נשים בנושא של אפוטרופוסת על ילדים, נשים נשארות עגונות למשך שנים ארוכות ללא אפשרות להתחיל חיים חדשים, אלימות במשפחה ובגידות הוא מצב שבשגרה ואנו כאן כדי לגרום לשינוי חברתי. בסופו של דבר הסובלים העיקריים מכל העוולות החברתיות הם הילדים ומטרתנו לקדם את המודעות לתופעה זו, לגייס תמיכה ולגרום לשינוי חברתי במדינת ישראל בשנת 2010 ולשפר את איכות חייהם של ילדינו במדינה.

הנושאים העיקריים אותם נרצה לקדם בפורום זה הינם:

  • אחריות משותפות של הורים על ילדים, ללא אפליה והעדפה של נשים בטיפול בילדים עד גיל 6 ובכלל, כמו שקורה בפועל.
  • קידום האינטרסים של משפחות הומו- לסביות, בנות מיעוטים, חד הוריות ופונדקאות.
  • קידום מניעת האלימות במשפחה
  • שחרורן של הנשים העגונות