הורות > הורים מעדות מיעוטים

הורים מעדות מיעוטים

הורים מעדות מיעוטים הם הורים השייכים לאחת מקבוצות המיעוט הקיימות בארץ, כאשר בישראל ישנן שלוש קבוצות מיעוט מרכזיות: ערבים מוסלמים או ערבים נוצריים, דרוזים ובדואים. קבוצות המיעוט בישראל מהוות כ-20 אחוזים מסך כל האוכלוסייה. הריבוי הטבעי של הורים מעדות מיעוטים הוא גבוה ביחס לזה הקיים באוכלוסייה הישראלית ועומד על כ-6 אחוזים. אוכלוסיית המיעוטים בארץ חיה בכפרים, בערים נפרדות כדוגמת: אום אל פאחם, בשבטי בדואים וגם בערים מעורבות, כדוגמת: יפו, ירושלים וחיפה. מרבית אוכלוסיית המיעוטים מתרכזת בגליל, בנגב, באזור ירושלים וחלקם גם לאורך "הקו הירוק". תפרוסת זו עוצבה ברובה לאחר קום מדינת ישראל, והיא הושפעה מגורמים שונים: פוליטיים, חברתיים וכלכליים.

הורים מעדות מיעוטים – מאפיינים שונים

הורים מעדות מיעוט שייכים לקטגוריה חברתית שאיננה חלק מקבוצת הרוב השולטת במדינה, והם וילדיהם מושפעים מגורמים שונים – ברמת קבוצת המיעוט אליה הם שייכים והנורמות הנהוגות בה וגם ברמת חוקי המדינה והשינויים החברתיים המתרחשים בה. ביחס לחברה הכללית, הורים מעדות מיעוטים לרוב מופלים לרעה ביחס לקבוצת הרוב בתחומים שונים: מבחינת חינוך הילדים, מבחינת המעמד החברתי, מבחינת הרווחה וגם מבחינת התעסוקה. לדוגמה, התקציבים המועברים למערכות החינוך לילדים להורים מעדות מיעוטים הם נמוכים בצורה משמעותית ביחס לתקציבים בחינוך היהודי, ובהתאם לכך גם איכות החינוך. בנוסף לכך, מרבית קבוצות המיעוט בארץ הן דתיות או מסורתיות, ומטבע הדברים, חיי המשפחה, כולל חייהם של הורים מעדות מיעוט, מושפעים מהמסורת ומתרבות עתיקת ימים.

הורים מעדות מיעוט – התא המשפחתי

התא המשפחתי בקבוצות המיעוט בארץ הוא כאמור מסורתי באופיו. בקבוצות אלה לרוב מעמדה של האישה הוא עדיין נחות ביחס למעמדו של הגבר. לרוב אחראית האישה על גידול הילדים ועל תחזוקת הבית, ובמקרים רבים אף איננה זוכה להשכלה ראויה. הגברים אחראים על הפרנסה. בחלק מהשבטים הבדויים השונים בארץ ישנן עד היום נשים שאינן יודעות אפילו קרוא וכתוב. בקרב המוסלמים עדיין מקובל להקים משפחות פוליגמיות, המורכבות מגבר אחד ומכמה נשים, חלקן צעירות ביותר. במקומות מסוימים קיים עדיין הנוהג הראוי לגינוי של רצח נשים על רקע "כבוד המשפחה", במקרים של הפרה כלשהי של החוקים הנוקשים בתחומים הבינאישיים. עם זאת, לצד החסרונות שבתא המשפחתי המסורתי ובמעמדן של נשים בקבוצות מיעוט, ישנם גם לא מעט יתרונות. לרוב, במשפחות אלה ערכים, כדוגמת: לכידות משפחתית, חמימות, מחויבת לעזור בעת צרה והכנסת אורחים הם מקודשים. ישנן עדות בהן זוכות הנשים למעמד גבוה יותר. לדוגמה, בעדה הצ'רקסית זכאית האישה לבחור את בחיר לבה ולא להיכנע לתכתיבים חיצוניים. בנוסף לכך, בעדה הצ'רקסית נשואים פוליגאמיים אסורים.

הורים מעדות מיעוטים – עם הפנים לעתיד

במקביל לשינויים התרבותיים והחברתיים שחלו בחברה החילונית בארץ ובעולם, חלו גם שינויים רבים בקרב קבוצות המיעוט, אם כי בקצב איטי יותר. היום ישנן יותר ויותר נשים מעדות המיעוט הנלחמות על מעמדן השווה, הולכות ללמוד, מוצאות עבודה מכובדת, מתחתנות מתוך האהבה ומקימות תא משפחתי חמים ואינטימי. במקביל, ניתן גם למצוא בעדות המיעוט מקרים של גירושין, משפחות חד הוריות, הורות מבוגרת ותופעות נוספות. 


הורות, הורים